Årsmöte 1998

 

Göran Anderssons modelbilssammling

 

Orförande håller föredrag

 

Dyane