Styrelse i Västmanlands lokalavdelning av Svenska Citroënklubben
Verksamhetsåret 2007-2008
Ordförande: Michael Elinder 1872
Sekreterare: Göran Andersson 1972
Kassör: Kjell Björk 5061
Ledamot: Sven Freséus 5937
  Odd Nilsen 5788
Suppleant: Mikael Westerberg 7591
Valberedning: Karl-Einar Eriksson 6830
  Urban Andersson 4633
Revisor: Jan Johansson
Revisorsuppleant:Erik Gustafsson
Denna sida uppdaterades 5 September 2007