Skallbergets vattentorn i Västerås

Vattentornet är ofta vår samlingsplats, och utgör då startplats både för rallyn och för kortègekörning till möten på andra orter. Vattentornet syns nämligen bra från E18 (västerifrån), är lätt att hitta till, har en stor parkering där vi oftast får vara själva och kan vid regn även låta oss träffas ute under tak.

Vägbeskrivning: Åk av E18 på avfart Rocklundamotet. Om från Stockholmshållet (österifrån): Sväng vänster norrut mot Rocklunda idrottsplats. Om från Oslohållet (västerifrån): Sväng två gånger till vänster så att du kommer norrut mot Rocklunda idrottsplats. Sväng sen första vägen åt höger, dvs mitt emot infarten till Rocklunda. Du är nu på Nansengatan. Fortsätt Nansengatan rakt fram förbi stopplikt, korsning och över ett litet krön. Ta första vänster efter krönet, skyltat "Vattentorn".

Denna sida uppdaterades 24 Dec 2005